Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

    

 Η προσωπική σταδιοδρομία ξεκινά το 1983.

 

    Τα τελευταία 25 χρόνια το γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των οικονομικών, φοροτεχνικών, νομικών και λογιστικών εργασιών καλύπτοντας ανάγκες επιχειρήσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. & Ατομικές.

    Με πέντε άτομα μόνιμο προσωπικό και σε συνεργασία με σημαντικό αριθμό νομικών, συμβολαιογράφων, τραπεζικών και ορκωτών ελεγκτών βρισκόμαστε πάντα κοντά στον πελάτη με προσωπική επαφή και επικοινωνία παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με απόλυτη εχεμύθεια.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Σημαντικές ειδήσεις

Αποφάσεις - Νόμοι

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας