ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η οργάνωση και σωστή λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται από τη συνεργασία του επιχειρηματία με το λογιστή.

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα της σωστής, έγκαιρης και άμεσης ενημέρωσης του λογιστηρίου μιας επιχείρησης σας παραθέτουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :


Σημαντικές ειδήσεις

Αποφάσεις - Νόμοι

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας